تبلیغات
حالت خوبه چی کار می کنی
1- قانون زمین فوتسال
به غیر از ابعاد زمین كه بعدا مفصل راجع بهش توضیح می دم تنها نكته ای كه اهمیت داره ورود و خروج بازیكنان هستش كه موقع تعویض باید از محدوده مشخص شده انجام بشه.

2.قانون توپ فوتسال
محیط توپ باید حداقل 62 و حداكثر 64 سانتیمتر باشه. وزنش هم 390 الی 430 گرم (توپ نمره 4) هستش. برای شناسایی استاندارد توپ باید وقتی كه اون رو از ارتفاع 2 متری به زمین رها می كنیم بین 55 تا 65 سانتیمتر از زمین مسابقه بلند شه.
13. قانون ضربه آزاد فوتسال
دو نوع ضربه آزاد داریم:
1- ضربه آزاد مستقیم كه تیم زننده ضربه می تونه با یه ضربه مستقیم به گل برسه.
2- ضربه آزاد غیر مستقیم. تو این نوع ضربه اگه تیم زننده توپ مستقیما به گل برسه اون گل مردود اعلام می شه.

14. قانون خطاهای جمع شده فوتسال
در صورتی كه خطاهای یه تیم تو هر نیمه بهعدد 5 برسه (از نوع خطاهای 11 گانه آزاد مستقیم كه شامل تمام خطاهای بند 12 می شه)، از اون به بعد اگه یكی از خطای بند 12 رو مرتكب شه خطای ششم یه ضربه آزاد مستقیم از نقطه پنالتی دوم یا اگه محل خطا بین نقطه پنالتی دوم و دروازده حریف باشه از همون محل وقوع خطا بدون تشكیل دیوار دفاعی به صورت مستقیم زده می شه. مهاجمین و مدافعین باید فاصله 5 متر را رعایت كنند.
تذكر: اگه خطای ششم عقبتر از نقطه پنالتی دوم بود، توپ مستقیم به نقطه پنالتی دوم منتقل شده و ضربه زده می شود (تیم ضزبه زننده حق پاس دادن نداره).

15. قانون پنالتی فوتسال
این نوع ضربه ها از فاصله پنج متری دروازه (همون نقطه پنالتی) زده می شه و باید بازیكن زننده توپ كاملا مشخص باشه و حتما باید ضربه به سمت دروازه زده شه.

16. قانون اوت فوتسال
هر وقت توپ به اوت بره توپ باید از محلی كه خارج شده توسط تیم مقابل با پا به داخل زمین فرستاده شه. زننده ضربه باید توپ رو ساكن روی خط طولی یا خارج از زمین خط طولی قرار بده و بازیكنای تیم مقابل باید حداقل 5 متر از محله ضربه فاصله داشته باشن. از روی ضربه اوت نمی شه مستقیما گل زد و بازیكنا برای زدن ضربه اوت فقط چهار ثانیه وقت دارن.

17. قانون پرتاب اوت دروازه در فوتسال
پرتاب اوت دروازه مادامی تو بازی هست كه توپ توسط دروازه بان با دست بیرون از محوطه جریمه قرار بگیره. پرتاب اوت دروازه خطای 4 ثانیه نداره. برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع مشكلی نداره اما اگه دروازه بان توپ رو با دست لمس یا كنترل كنه یه ضربه آزاد غیر مستقیم از محل 6 متری به تیم حریف داده می شه. با پرتاب اوت دروازه نمی شه مستقیم گل زد.

18. قانون کرنر فوتسال
از ضربه كرنر می شه مستقیم گل زد و خطای 4 ثانیه هم داره. اگر ضربه كرنر به طور صحیح زده نشه ضربه تكرار می شه. تو موقع زدن همه خطا ها و ضربات آزاد و اوت و كرنر توپ باید ساكن باشد.

چند نكته:
1- همشه برنده قرعه سكه صاحب زمین بازی یا زننده پنالتی یا انتخاب رنگ پیراهن می شه.
2- تیمی می تونه تایم استراحت بگیره كه صاحب توپ باشه مثل ضربه كرنر، پرتاب اوت و .......
3- دروازه بان می تونه تو زمین حریف بیش از 4 ثانیه بازی كنه.
4- دروازه بان نمی تونه تو جریان بازی مستقیما توپ رو با دست وارد دروازه حریف كنه (از روی هوا)، جز اینكه توپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بازی برخورد كنه که تو اون صورت گل قبوله.
5- پاس بازیكن به دروازه بان زمانی پاس رو به عقب محسوب می شه كه توپ از ضربه مچ پا به پایین زده شه (فقط از ناحیه كفش).
__________________

3.قانون تعداد بازیکنان فوتسال
تعداد بازیكنای هر تیم تو یه مسابقه رسمی نباید بیشتر از 5 نفر باشه كه یكی از اونا دروازه بان هستش كه لباسش با بقیه فرق داره. تو شروع مسابقه حداقل بازیكن باید 5 نفر باشه و اگه به خاطر اخراج شدن بازیكنای یه تیم تعداد بازیكنای اون تیم به دو نفر برسه بازی تعطیل می شه. حداكثر بازیكن ذخیره
7. قانون وقت نگهدار فوتسال
وقت نگهدار كسیه كه تو خارج از بازی و تو امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیكنان قرار می گیره. وظایف اون نگهداری وقت بازی، 2 دقیقه اخراجی ها، یادداشت تایم اوت ها، دادن علامت تایم اوت به داورها، اعلام زمان بازی با صوت به داورها و یادداشت 5 خطای اول هر تیم تو هر نیمه كه توسط داورها اعلام شده، هستش. به علاوه ثبت شماره گلزنا، بازیكنای اخراجی، اخطاری ها و تایم اوت ها هم از وظایف دیگه وقت نگهدارهاس.

8. قانون مدت بازی فوتسال
مدت بازی دو تا وقت 20 دقیقه ای و زمان بین دو نیمه استراحت 15 دقیقه هستش. هر تیم می تونه تو هر نیمه یه تایم استراحت درخواست كنه. اگه بازی حذفی باشه و به تساوی كشیده بشه توی دو تا وقت اضافی مربیا نمی تونن از داور درخواست تایم اوت كنن.

9. قانون شروع بازی فوتسال
برای شروع كردن بازی داور با قرعه كشی مشخص می كنه كه كدوم تیم می تونه زمین مورد نظرش رو انتخاب كنه. برنده قرعه اختیار انتخاب زمین رو داره و بازنده قرعه ضربه شروع بازی رو می زنه. ضربه شروع بازی كه به داخل زمین حریف زده می شه باید با علامت داور اصلی باشه. فاصله بازیكن تیم حریف از توپ تو لحظه شروع بازی باید 3 متر باشه. تیمی كه بازی رو شرع می كنه می تونه با زدن یه ضربه مستقیم دروازه حریف رو باز كنه و به گل برسه.

10. قانون توپ داخل و خارج فوتسال
تو بازی فوتسال مثل فوتبال زمانی اعلام اوت می شه كه تمام توپ از خط عبور كنه حالا می خواد زمینی باشه یا هوایی. در صورت برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام می شه و ادامه بازی از روی خط طولی نزدیكتر انجام می شه.

11. قانون گل فوتسال
وقتی می گیم یه توپ گل شده كه شرایط زیر رو داشته باشه:
1- تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور كرده باشه.
2- بازیكن مهاجم توپ را با دست یا بازو نزده باشه.
3- در اثر پرتاب توپ تو گل نرفته باشه.
4- توپ با دست حمل یا هل داده نشده باشه.

12. قانون خطاهای فوتسال
هروقت بازیكنی سهواً یا از روی بی احتیاطی با نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه هر كدوم از 11 تا خطای زیر رو انجام داده باشه یه ضربه آزاد مستقیم و اگه تو محوطه جریمه باشه یه ضربه پنالتی به نفع تیم مقابل گرفته می شه:
1- لگد زدن
2- پشت پا زدن
3- پریدن روی حریف
4- تنه شدید و خطرناك
5- تنه از پشت به حریف
6- پتاب كردن آب دهان
7- زدن حریف
8- گرفتن حریف
9- هل دادن حریف
10- با شانه به حریف حمله كردن (تنه زدن)
11- تكل زدن
هفت خطای منجر به اخطار:
1- مرتكب رفتار غیر ورزشی شدن
2- با گفتار و كردار به تصمیم داور اعتراض كردن
3- مكرراً قوانین بازی رو نقص كردن
4- شروع مجدد بازی رو به تأخیر انداختن
5- موقع شروع مجدد بازی، ضربه آزاد یا ضربه كرنر فاصله لازم رو رعایت نكردن
6- بدون اجازه داور وارد زمین شدن
7- بدون اجازه داور زمین رو ترك كردن
هفت خطای منجر به اخراج:
1- انجام خطای شدید
2- مرتكب برخورد زننده شدن
3- روی حریف یا هر فرد دیگر آب دهان انداختن
4- با لمس كردن توپ با دست عمدا تیم حریف رو از یه گل و یا یه موقعیت خطرناك محروم كردن
5- اگه با یه خطای معمولی موقعیت صددرصد گل حریف رو از وی گرفتن
6- كلمات توهین آمیز به زبان آوردن
7- گرفتن دو تا كارت زرد تو یه بازی
تذكر مهم: بازیكنی كه توسط داور بازی اخراج می شه حتماً باید به رختكن بره و بعد از 2 دقیقه مربی تیم می تونه یه بازیكن دیگه رو جایگزین بازیكن اخراجی كنه.
__________________
 7 نفره. تعداد تعویض های این رشته نامحدوده حتی دروازه بان ها هم می تونن چند بار تعویض شن. چون تعویضها تو جریان بازی انجام می شه پس عمل تعویض وقتی كاملا انجام می شه كه یه بازیكن به طور كامل از زمین خارج شده باشه و بازیكن دیگه كاملا وارد زمین شده باشه یا به عبارت دیگه نباید تو یه زمان بیشتر از 5 نفر برای هر تیم تو زمین باشن. اگه تو جریان بازی تعویضی انجام شد ولی بازیكن جانشین قبل از اینكه بازیكن تعویضی كاملا زمین رو ترك كنه وارد بازی شه داور باید بازی رو قطع كنه و با رعایت آوانتاژ به تیم حریف، بازیكن تعویضی رو بیرون بفرسته و به بازیكن جانشین اخطار بده و بازی رو با یه ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف بازی ادامه بده.

4. قانون وسایل بازیکنان فوتسال
استفاده از كفش برای بازیكن اجباریه. اگه یه بازیكنی این قانون رو نقض كنه داور بازی رو متوقف می كنه و اون بازیكن رو بیرون می فرسته و بعد از كامل شدن تجهیزاتش تو زمانی كه بازی متوقف شده اجازه ورود اون بازیكن رو به بازی صادر می كنه.

5. قانون داور فوتسال
برای اداره بازی یه داور اصلی یا سرداور تعیین می شه. قدرت اون كه از طرف قانون به اون داده شده از موقع ورود به محل بازی شروع می شه و تا خروج همه بازیكنا از زمین تموم می شه. توی تمام موارد مرتبط با بازی، نتیجه نهایی، خطاها و ... تصمیم نهایی با داوره حتی اگر بازی وقت نگهدار نداشته باشه وظیفه محاسبه وقت هم به عهده سرداور بازیه.

6. قانون کمک داوران فوتسال
كمك داور یا همون داور دوم؛ باید برای هر مسابقه تعیین می شه و تو سمت مقابل داور اصلی انجام وظیفه می كنه. این داور همون قدرت اجرایی رو داره كه داور اصلی داره به علاوه اینكه باید همه وقایعی رو كه قبل و یا در حین و یا بعد از بازی می افته رو ثبت و گزارش كنه و در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه داره دو دقیقه اخراج بازیكنان و تایم یك دقیقه مخصوص مربیان رو محاسبه كنه و تعویض ها رو هم چك كنه. در صورت دخالت بی مورد از طرف كمك داور، داور اصلی می تونه كمكش رو از وظیفش معاف كنه و شخص دیگه ای رو جانشینش كنه و موضوع رو گزارش كنه.
تذكر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و كمك داور، سرداور باید تصمیم نهایی رو بگیره.
__________________